รูปภาพทั้งหมดนี้ ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของภาพแล้วค่ะ

ก่อนทำตาสองชั้น และเสริมจมูก

หลังทำตาสองชั้นและเสริมจมูกกับ นพ.นพรัตน์

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ก่อนเสริมจมูก ทำตาสองชั้น เสริมคาง ทำปากบางบน-ล่าง

หลังเสริมจมูก ทำตาสองชั้น เสริมคาง ทำปากบางบน-ล่าง กับ นพ.นพรัตน์

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ก่อนเสริมจมูก  และเสริมคาง

หลังเสริมจมูกและ เสริมคางกับ นพ.นพรัตน์

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ก่อนเสริมจมูก และฉีดโบทอกซ์ปรับหน้าเรียวกับ นพ.นพรัตน์

หลังเสริมจมูก และฉีดโบทอกซ์ปรับหน้าเรียวกับ นพ.นพรัตน์

Comment

Comment:

Tweet

#1401 By (79.110.36.9|148.251.91.38, 79.110.36.9) on 2015-04-13 00:03

#1400 By (79.110.36.9|148.251.91.38, 79.110.36.9) on 2015-04-13 00:03

#1399 By (79.110.36.9|148.251.91.38, 79.110.36.9) on 2015-04-13 00:03